SOPIMUSEHDOT MÄÄRÄAIKAINEN

Vakiovuoro talvikausi 2022-2023 

Sopimusehdot määräaikainen sopimus

1. Määritykset

pelivuoro = tiettynä päivänä ja kellonaikana oleva yksittäinen vuoro
vakiovuoro = viikoittain toistuva pelivuoro
vakiovuorolainen = henkilö, yhdistys tai yritys, joka vuokraa vakiovuoron
vuokranantaja = Meilahden Liikuntakeskus Oy
pelikausi = sopimuksen voimassaoloaika
pelimaksu = yksittäisestä pelivuorosta maksettava vastine

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella vakiovuorolainen vuokraa Meilahden Liikuntakeskus Oy:ltä tennis-, tai sulkapallon vakiovuoron (tai vuoroja) koko pelikaudeksi ja sitoutuu maksamaan siitä (niistä) pelimaksua koko pelikauden ajalta.

3.Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa koko em. pelikauden eikä sitä voida irtisanoa kesken sopimuskauden muuten kuin kohdassa 4 määritellyin ehdoin. Vakiovuorolaisella on oikeus jatkaa sopimusta kaudella 2023-2024, jos hän ilmoittaa siitä vuokranantajalle viimeistään 30.4.2023 ja tekee samalla uuden sopimuksen. Halliyhtiöllä on kuitenkin tuolloin mahdollisuus ottaa vuoro omaan käyttöönsä.

4. Sopimuksen irtisanominen

Vakiovuorolainen voi irtisanoa sopimuksen ainoastaan pitkäaikaisen sairauden tai toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi. Pitkäaikaisella sairaudella tarkoitetaan yhtäjaksoisesti yli kuukauden kestävää sairautta, joka estää pelivuoron käytön. Toiselle paikkakunnalle muutolla tarkoitetaan sitä, että henkilö muuttaa yli 50km päähän Meilahden Liikuntakeskuksesta. Tämä irtisanominen ei koske yhdistyksen tai yrityksen tekemää sopimusta. Kun vuoro irtisanotaan em. perusteella, päättyy sopimus välittömästi, kun irtisanominen ja tarvittavat asiakirjat (lääkärintodistus tai muuttotodistus) on toimitettu vuokranantajalle.

5. Pelimaksun maksaminen ja suuruus

Vakiovuorolainen sitoutuu maksamaan pelimaksua koko pelikaudelta riippumatta siitä, käyttääkö hän vuoroaan vai ei. Vuorot voidaan maksaa jollain seuraavista tavoista: a) kassalla jokaisen vuoron yhteydessä, b) laskulla kerran kuukaudessa, tai c) laskulla syys.- kevätkausi etukäteen. Pelimaksu määräytyy yleisen vakiovuorohinnaston mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Laskulla maksettaessa hintaan lisätään sen hetkinen laskutuslisän summa.

6. Yksittäisen pelivuoron peruminen

a) Vakiovuorolainen voi koska tahansa itse peruuttaa yksittäisen pelivuoron. Mikäli pelivuoro saadaan myytyä kolmannelle osapuolelle, tai vuoro on varattuna 24 tuntia ennen vuoron alkua, ei vakiovuorolainen ole velvollinen maksamaan kyseisestä vuorosta pelimaksua. Mikäli pelivuoroa ei saada myytyä, on vakiovuorolainen velvollinen maksamaan pelimaksun peruutetusta vuorosta. Kausilaskulla maksettuja vuoroja ei voi laittaa myyntiin vaan, vuorot on siirrettävä muuhun ajankohtaan. (Katso lisätiedot kohdasta 7. Yksittäisen pelivuoron siirtäminen.)
b) Vuokranantaja voi peruuttaa kauden aikana korkeintaan kymmenen (10) pelivuoroa. Mikäli vuokranantaja peruuttaa pelivuoron, vakiovuorolainen ei ole velvollinen maksamaan kyseisestä vuorosta pelimaksua.
Päivämäärät jolloin vakiovuorot eivät ole voimassa sisätenniksen osalta:
ILMOITETAAN MYÖHEMMIN!

7. Yksittäisen pelivuoron siirtäminen

Vakiovuorolainen voi siirtää yksittäisiä pelivuoroja pelattavaksi jonain toisena aikana. Siirroissa kuitenkin noudatettava seuraavia sääntöjä: a) siirto on tehtävä viimeistään kolme (3) päivää enne siirrettävää pelivuoroa, b) pelivuoro on pelattava +/- 15 päivän sisällä alkuperäisestä vuorosta.Vuoroa voi siirtää vain kerran. C) Jos vakiovuoron siirtää kalliimmalle ajalle, niin vuoron hinta on kalliimman vuoron hinta. Vakiovuoroa ei voi siirtää eri yritysten välillä. (Ylipainehallit/sisähalli.)

8. Vakiovuoron siirtäminen

Vakiovuorolaisella on oikeus siirtää koko sopimus kolmannelle osapuolelle, joka tulee vastaamaan sopimusvelvoitteista siirtopäivästä lähtien. Siirto tulee voimaan, kun vakiovuokralainen on kirjallisesti ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle ja vuokranantaja on hyväksynyt siirron. Vakiovuorolainen voi myös antaa sopimuksen vuokranantajan välitettäväksi kolmannelle osapuolelle. Tällöin siirto astuu voimaan, kun vuokranantaja ilmoittaa vakiovuorolaiselle siirron toteutumisesta. Vuokranantaja ei kuitenkaan vastaa siitä, että sopimus saadaan siirrettyä.

9. Sopimusehtojen muuttaminen

Vuokranantajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti/sähköpostilla vuokralaiselle. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan neljän viikon kuluessa ilmoituspäivästä. Mikäli vuokranantaja muuttaa sopimusehtoja tai pelimaksun suuruus muuttuu, on vuokralaisella oikeus irtisanoa sopimus päättymään siihen päivään, jolloin muutokset astuvat voimaan.