SOPIMUSEHDOT TOIST.VOIM.OLEVA

Vakiovuoro talvikausi 2022-2023

 

Sopimusehdot toistaiseksi voimassa oleva sopimus


1. Määritykset

pelivuoro = tiettynä päivänä ja kellonaikana oleva yksittäinen vuoro
vakiovuoro = viikoittain toistuva pelivuoro
vakiovuorolainen = henkilö, yhdistys tai yritys, joka vuokraa vakiovuoron
vuokranantaja = Meilahden Liikuntakeskus Oy
pelikausi = sopimuksen voimassaoloaika
pelimaksu = yksittäisestä pelivuorosta maksettava vastine

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella vakiovuorolainen vuokraa Meilahden Liikuntakeskus Oy:ltä tennis-, tai sulkapallon vakiovuoron (tai vuoroja) koko pelikaudeksi ja sitoutuu maksamaan siitä (niistä) pelimaksua koko pelikauden ajalta.

3.Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

4. Sopimuksen irtisanominen

Sopimus voidaan irtisanoa molemminpuolisella neljän viikon irtisanomisajalla.

5. Pelimaksun maksaminen ja suuruus

Vakiovuorolainen sitoutuu maksamaan pelimaksua koko pelikaudelta riippumatta siitä, käyttääkö hän vuoroaan vai ei. Vuorot voidaan maksaa jollain seuraavista tavoista: a) kassalla jokaisen vuoron yhteydessä, b) laskulla kerran kuukaudessa , tai c) laskulla syys.- kevätkausi etukäteen. Pelimaksu määräytyy yleisen vakiovuorohinnaston mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

6. Yksittäisen pelivuoron peruminen

a) Vakiovuorolainen voi koska tahansa itse laittaa pelivuoron myyntiin. Mikäli pelivuoro saadaan myytyä kolmannelle osapuolelle, tai vuoro on varattuna 24 tuntia ennen vuoron alkua, ei vakiovuorolainen ole velvollinen maksamaan kyseisestä vuorosta pelimaksua. Mikäli pelivuoroa ei saada myytyä, on vakiovuorolainen velvollinen maksamaan pelimaksun peruutetusta vuorosta. Kausilaskulla maksettuja vuoroja ei voi laittaa myyntiin, vaan vuorot on siirrettävä muuhun ajankohtaan. (Katso lisätiedot kohdasta 7. Yksittäisen pelivuoron siirto.)
b) Vuokranantaja voi peruuttaa kauden aikana korkeintaan neljä (6) pelivuoroa, niiden vuorojen lisäksi, jotka on sopimuksessa sovittu. Mikäli vuokranantaja peruuttaa pelivuoron, vakiovuorolainen ei ole velvollinen maksamaan kyseisestä vuorosta pelimaksua.

7. Yksittäisen pelivuoron siirtäminen

Vakiovuorolainen voi siirtää yksittäisiä pelivuoroja pelattavaksi jonain toisena aikana. Siirroissa kuitenkin noudatettava seuraavia sääntöjä: a) siirto on tehtävä viimeistään kolme (3) päivää enne siirrettävää pelivuoroa, b) pelivuoro on pelattava +/- 15 päivän sisällä alkuperäisestä vuorosta. Vuoroa voi siirtää vain kerran. Jos vakiovuoron siirtöö kalliimmalle ajalle, niin vuoron hinta on kalliimman vuoron hinta. Vakiovuoroa ei voi siirtää yritysten välillä. (Ylipainehallit/sisähalli.)

8. Vakiovuoron siirtäminen

Vakiovuorolaisella on oikeus siirtää koko sopimus kolmannelle osapuolelle, joka tulee vastaamaan sopimusvelvoitteista siirtopäivästä lähtien. Siirto tulee voimaan, kun vakiovuokralainen on kirjallisesti ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle ja vuokranantaja on hyväksynyt siirron. Vakiovuorolainen voi myös antaa sopimuksen vuokranantajan välitettäväksi kolmannelle osapuolelle. Tällöin siirto astuu voimaan, kun vuokranantaja ilmoittaa vakiovuorolaiselle siirron toteutumisesta. Vuokranantaja ei kuitenkaan vastaa siitä, että sopimus saadaan siirrettyä.

9. Sopimusehtojen muuttaminen

Vuokranantajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti vuokralaiselle. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan neljän viikon kuluessa ilmoituspäivästä. Mikäli vuokranantaja muuttaa sopimusehtoja tai pelimaksun suuruus muuttuu, on vuokralaisella oikeus irtisanoa sopimus päättymään siihen päivään, jolloin muutokset astuvat voimaan.